การถม

  1. ต้องถมดินสูงแค่ไหน?
    การถมที่ดิน

ภาพ: การถมที่ดิน

ระยะความสูงที่จำเป็นก็คือต้องสูงกว่าระดับน้ำในดินเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้ามาในบ้านนอกจากนี้จะต้องมีระยะสูงกว่าถนน เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และน้ำท่วมจากถนนเข้ามาในบ้าน โดยส่วนใหญ่มักจะถมดินให้สูงกว่าถนนประมาณ 50-80 เซนติเมตร แต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีการทรุดตัว ก็สามารถถมที่ดินให้สูงกว่า 1 เมตรได้เลย อย่างไรก็ตามต้องเผื่อระยะดินหดตัว โดยประเภทดินที่ต่างกันและสภาพอากาศที่หน้างานก็ส่งผลต่อการหดตัวของดินได้ด้วย

  1. หากทุบบ้านเก่าต้องเก็บเศษซากให้หมดหรือไม่?
    เศษซากจากการทุบอาคาร

ภาพ: เศษซากจากการทุบอาคาร

กรณีทุบบ้านหลังเก่าและถมที่ดินเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ ควรเก็บกวาดเศษซากของบ้านหลังเก่าออกให้หมด เพราะหากถมดินทับลงบนเศษอิฐ หรือคอนกรีต อาจทำให้ดินทรุดตัวได้ เนื่องจากเศษซากเหล่านี้ไม่ได้รวมเป็นเนื้อเดียวกับดิน อาจทำให้เกิดช่องว่างภายในชั้นดิน ซึ่งส่งผลให้ความชื้นหรือน้ำเข้าไปสะสมภายในช่องว่าง จนเกิดเป็นโพรงใต้บ้าน และส่งผลเสียร้ายแรงต่อโครงสร้างบ้าน ทำให้บ้านทรุดได้ง่าย ๆ

  1. หลังถมที่ดินต้องรอนานแค่ไหนถึงจะปลูกบ้านได้?
    ที่ดินที่ถมเรียบร้อยแล้ว

ภาพ: ที่ดินที่ถมเรียบร้อยแล้ว