การป้องกัน

  1. การวางฐานโครงสร้างตั้งแต่เริ่มต้น
    การป้องกันดินทรุดตัวจนเกิดโพรงใต้บ้านนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือการมีเสาเข็มรองรับน้ำหนัก
    ซึ่งโดยทั่วไปโครงสร้างบ้านจะถูกกำหนดให้มีเสาเข็มยาวลึกลงไปถึงชั้นดินดานหรือชั้นทรายเฉลี่ยประมาณ 18 – 21 เมตร
    ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์หาค่าสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดิน ซึ่งจะถูกนำมา คำนวณออกแบบความสามารถการรับน้ำหนักบรรทุก
    ของชั้นดินได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมมากที่สุด เพื่อรองรับน้ำหนักตัวบ้านไว้

ในการเปลี่ยนรถของคุณ เพียงแค่คุยกับ รับถมดิน ให้เช่ารถ ก็ไม่ขาดทุน!
โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปสามารถประยุกต์ให้งานร่วมกับงานก่อ ฉาบปูน และผนังสำเร็จ EPS (ISO WALL) ทั่วไปได้

6.ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวัสดุเหลือทิ้ง
โครงสร้างเหล็กผลิตจากโรงงานตามขนาดที่ต้องการช่วยลดปริมาณของวัสดุเหลือทิ้ง เสียทางการเงิน
แต่อาจต้องใช้เวลาและต้องใช้ความอดทน เมื่อคุณเช่ารถเป็นเวลานานก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวล
ช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งและก่อสร้าง
ฉลากสติ๊กเกอร์กันน้ำ สติ๊กเกอร์ใสไดคัท พิมพ์สีขาวได้
บริการ รับพิมพ์สติ๊กเกอร์ เป็นดวง ๆ เหมาะสำหรับงานลาเบล
ความยืดหยุ่น
รับถมดิน ให้เช่าที่เช่ารายเดือนอนุญาตให้คุณคืนรถได้ทุกเมื่อที่ต้องการ หากคุณต้องการรถนานขึ้น ก็ไม่มีปัญหาเช่นกัน
คุณสามารถขยายเวลาการเช่าได้นานเท่าที่จำเป็น
ข้อควรคำนึงในการวางเสาเข็ม
พื้นที่ดินบางแปลงอาจเคยเป็นบ่อ หนอง คลอง บึง หรือบ่อทิ้งขยะเก่า การก่อสร้างบ้านบริเวณนี้ควรมีการเจาะสำรวจชั้นดิน
ไม่ควรใช้วิธีเทียบเคียงจากพื้นที่ข้างๆ เนื่องจากความลึกของเสาเข็มอาจไปอยู่ตำแหน่งตรงกับบ่อขยะเก่านั้น
เมื่อเวลาผ่านไปขยะมีการย่อยสลาย จะทำให้เสาเข็มทรุดตัวได้
หากคุณต้องการคืนสินค้าก่อนกำหนด ให้คำนึงถึงระยะเวลาขั้นต่ำ: โดยทั่วไป
อัตรารายเดือนที่ถูกที่สุดจะใช้ได้สำหรับการเช่า วันขึ้นไป ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หากคุณต้องการคืนรถก่อนกำหนด อัตราค่าบริการ