ความสูง

วัดความกว้างและความสูงของหน้าต่างโดยมีหน่วยเป็นนิ้ว เมื่อวัดเสร็จแล้วให้นำขนาดความกว้างของหน้าต่างมาเผื่อจำนวนแถบที่ต้องการ และนำความสูงที่วัดได้มาบวกเพิ่มอีก 9 นิ้วครึ่ง จากนั้นตัดผ้าตามสัดส่วนที่คำนวณไว้
พับริมผ้าด้านกว้างเข้ามา 0.75 นิ้ว และใช้เตารีดรีดทับ พับทบเข้ามาอีกหนึ่งด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน
และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสาดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ

เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ท่านไว้ใจได้
นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา)
ในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การบริหารจัดการทรัพยากร พลังงานและสารเคมี ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งจัดทำ ผังการไหลของวัสดุ (Material Flow)
ไปจนถึงป้องกันน้ำท่วมจากท่อระบายน้ำได้อีกด้วย
ป้องกันโพรงใต้บ้าน การถมดินสร้างบ้านช่วยป้องกันการเกิดโพรงใต้บ้าน ซึ่งเกิดจากน้ำหนักจากโครงสร้างบ้านไปกดทับ หากที่ดินไม่หนาแน่นพอ ก็จะทำให้เกิดการยุบตัว ส่งผลให้บ้านทรุดได้
ช่วยให้บ้านเด่นขึ้น การถมดินสร้างบ้านช่วยให้บ้านอยู่สูงขึ้น จึงดูโดดเด่นสะดุดตาผู้ที่ผ่านไปมามากขึ้น ไม่ถูกบดบังจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์หาช่องทางการพัฒนาโรงงาน และการพึ่งพาอาศัย (Symbiosis)
ระหว่างโรงงานกับโรงงาน
สิ่งสำคัญในการใช้เครื่องกรองน้ำดื่ม คือ ควรหมั่นทำความสะอาด และเปลี่ยนไส้กรองตามอายุการใช้งานของไส้กรองแต่ละชนิด
หรือดูจากสภาพน้ำดิบที่เรามากรองประกอบด้วย หากเป้นน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม ก็ยิ่งควรเปลี่ยนชุดไส้กรองเป็นประจำ
เพื่อให้ได้น้ำดื่มที่สะอาด และปลอดภัยต่อสุขภาพ
และโรงงานกับชุมชน จำนวน 1,760 ใน 4,494 โรงงาน อย่างไรก็ตามจำนวนโรงงานที่ยังคง
ไขลาน