สินทรัพย์

การจัดการสินทรัพย์

ห่อภาพ: การลงเสาเข็ม

นอกจากการสำรวจพื้นที่จากบริเวณรอบข้างแล้ว หากที่ที่จะถมดินเพื่อสร้างบ้านเคยเป็นบ่อน้ำ หนอง บึง ไปจนถึงบ่อขยะเก่า ควรใช้วิธีเจาะสำรวจชั้นดินเสียก่อน เพราะหากเนื้อดินเก่าเป็นดินอ่อน หรือมีเศษขยะเดิมอยู่ใต้ดิน เมื่อลงเสาเข็มแล้ว ความลึกของเสาเข็มอาจตรงกับบริเวณที่มีขยะอยู่ เมื่อเกิดการย่อยสลายอาจทำให้เสาเข็มทรุดตัวได้ ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ต่อโครงสร้างบ้านได้

  1. ถมที่ดินต้องใช้ดินจากไหน?

มาเริ่มกันเลย…ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือ อาคารที่สร้าง
ขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตสิ่งของเพื่อให้เป็นสินค้า โดยใช้เครื่องจักรเป็นปัจจัยหรือไม่ก็ตาม
อุปกรณ์

ผ้าที่จะนำมา ทำ ให้เช่ารถแบคโฮ
ราวม่าน
สายวัดหรือไม้บรรทัด
จักรเย็บผ้า
เตารีด
กรรไกร
เข็มหมุด
ปากกาสำหรับจุดตำแหน่ง
วิธีทำ