อุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง โรงงานหรือสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์หรือ
บดอัดได้ดี เมื่อปรับหน้าดินแล้วจึงปลูกบ้านต่อได้อย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่นิยมใช้ถมพื้นที่ริมน้ำ หรือพื้นที่ที่จะทำถนน
ดินถมทั่วไป มีลักษณะเนื้อดินแน่น สีจาง ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์มากนัก แต่เป็นดินที่มีราคาถูก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการถมดิน
ดินเหนียว เป็นดินที่นิยมใช้ถมที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพราะเป็นดินที่มีเนื้อละเอียด อุ้มน้ำได้ดี มีราคาไม่สูงจนเกินไป และหาได้ง่าย
หน้าดิน เป็นดินที่อยู่บริเวณหน้าดินในระดับ 0-0.5 เมตร มีเนื้อดินร่วนพรุน สีดำ และมีแร่ธาตุสูง จึงมีราคาสูงกว่าดินถมที่ประเภทอื่น ๆ เหมาะกับการถมที่สร้างบ้านที่ต้องการปลูกต้นไม้
ซ่อมผลิตภัณฑ์โดยบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลรวมกัน
เป็นผู้ประกอบการ ณ สถานที่ตั้งแห่งเดียว

คำว่า โรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง การใช้เครื่องจักรรวมกันตังแต่ 5 แรงม้า และหรือคนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ทำการผลิต
ประกอบ บรรจุ ซ่อม แปรสภาพ เก็บรักษา ทำลาย ประหยัดเวลาและเงิน

การจัดการข้อมูล

ระบบการจองที่ง่ายและทันที

บริหารจัดการการขายดินที่นำมาถมที่สร้างบ้านส่วนใหญ่มักเป็นดินที่ซื้อจากเจ้าที่อื่น ๆ ที่ต้องการขุดดินเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น ขุดสระทำบ่อเลี้ยงปลา จึงต้องการขายดินเหล่านี้เพื่อไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น โดยดินที่ขุดมาต้องไม่เป็นดินที่ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เช่น ดินที่ไม่ได้ขุดตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ดินที่ได้จากพื้นที่สาธารณะ หรือดินที่อยู่ในแนวเคลื่อนตัวซึ่งอาจทำให้พื้นที่อื่นได้รับผลกระทบจากดินไหล โดยประเภทดินที่นิยมนำมาถมที่เพื่อสร้างบ้านได้แก่

ดินดานหรือดินซีแล็ค มีลักษณะเป็นดินแห้ง

การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้
จากนั้นเย็บขอบล่างของผ้าที่พับทบไว้ให้เรียบร้อย
วัดระยะห่างจากขอบด้านบนของ ให้เช่ารถแบคโฮ ลงมา 1 นิ้ว ใช้ปากกาจุดตำแหน่งเอาไว้และเย็บตามตำแหน่งตลอดความยาว
นำ ให้เช่ารถแบคโฮ สอดเข้ากับราวม่านเพื่อดูระยะพับทบขอบล่างให้เหมาะสมตามชอบ วัดระยะห่างที่ต้องการและพับทบตามระยะที่วัดเอาไว้
ใช้เตารีดรีดทับที่พับทบและทำซ้ำอีกหนึ่งรอบ จากนั้นเย็บขอบผ้าที่พับทบไว้ให้เรียบร้อย
นอกจากนี้ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่า ให้เช่ารถแบคโฮ เป็นแหล่งสะสมของไรฝุ่นและกระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้ ต้องหมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ