โรงงาน

เมื่อผ้าจากโรงงานทถูกส่งถึงห้องเย็บ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการตรวจผ้า ผ้าทุกชิ้น ทั้งหน้าแคบหน้ากว้าง ไม่ว่าจะมาเป็นม้วนหรือ
ถูกตัดแบ่งเป็นชิ้นๆมา จะถูกนำมากางเพื่อตรวจอย่างละเอียดก่อน ต้องหาร่องรอย หาตำหนิ ความไม่เรียบร้อยของผ้า ซึ่งมีหลายๆอย่าง
หลายสาเหตุ เช่น รอยเปื้อน รอยด่าง ผ้าเป็นรู รอยตำหนิจากากรทอ ด้ายวิ่ง ด้ายดุ้ง เส้นด้ายรั้ง รวมทั้งรอยตำหนิจาการขนส่ง
ต้องถูกตรวจหาทุกครั้งก่อน

ผ้าที่มีตำหนิจะถูกมาร์คจุดนั้นไว้โดยการนำกระดาษกาวมาติดให้รู้ตำแหน่ง เมื่อถึงขั้นตอนการตัด ช่างตัดผ้าตัดผ้าส่วนนั้นออกไป
เพื่อให้ความสมบูรณ์และให้ได้งานคุณภาพมากที่สุด

และบางพื้นที่ก็ปล่อยให้ผ่านไป
หลายฤดูฝน ปัจจุบันการสร้างบ้านใหม่หากต้องการถมดินแล้วปลูกบ้านเลย จะต้องให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ดินเป็นผู้
ออกแบบการเตรียมที่ดิน หากถมเอง แล้วตอกเสาเลย เสี่ยงต่อการเกิดดินไหล และบ้านทรุดในอนาคต
โดยมีขั้นตอนการคำนวณคร่าวๆ ดังนี้

เก็บตัวอย่างดินไปตรวจสอบเพื่อหาค่าเซ็ตตัวของดิน
คำนวณว่าบ้านทั้งหลังน้ำหนักเท่าไหร่
ซอฟต์แวร์จัดการรถเช่าสามารถจัดเรียงข้อมูลทั้งหมด
เกี่ยวกับรถ เจ้าของ รายละเอียดราคา รายละเอียดการเช่า ข้อตกลง การออกใบแจ้งหนี้ และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ระบบการจองที่ง่ายและทันที ระบบการจัดการรถเช่า
เป็นการนำเอาแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีอยู่ภายในบริเวณชุมชนมาเข้าสู่ขั้นตอนการกรองน้ำเพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับระบบ รับถมดิน